Canal RSS

Nombrosa assitència de públic al 1r ple del nou Ajuntament

Publicado en
  • PP i AIPD rebutgen el socialista Jordi Bravo com a tresorer de l’ajuntament
  • AIPD no forma part de cap comissió de govern i continua sense definir quina és la seua política municipal
  • PP i AIPD no estan d’acord amb la baixada del sou de l’alcalde i dels regidors
  • Més d’un milió d’euros en factures sense pressupostar
  • Més de 5 milions d’euros en deutes és l’herència que deixa el PP de Natalio

El 4 de juliol i a les 20,30h tenia lloc al saló d’actes de l’Ajuntament el primer ple de la nova corporació municipal sorgida arran de les eleccions del 22 de maig. La nova corporació està formada per 5 regidors del PSPV-PSOE, 5 regidors del PP i 1 d’AIPD (Agrupació Independent de la Pobla del Duc). Presidix la corporació el socialista Vicent Gomar que va comptar amb el recolzament d’AIPD el dia de la investidura, l’11 de juny.

El saló de plenaris es va emplenar completament, fins i tot, molts assistents es quedaren en peu a l’entradeta de la sala. Poques vegades s’ha vist un ple de l’ajuntament amb tanta assistència de públic. Molts poblatants volien conéixer de primera mà la informació sobre l’estat de l’Ajuntament de la qual ja se n’havia parlat al llarg de les eleccions.

El secretari va iniciar la sessió amb la pregunta de si aprovaven l’acta de la sessió anterior, que fou aprovada amb el si de tots els regidors. També fou aprovat per unanimitat el calendari escolar per al curs 2011-2012.

Rebuig a la proposta de tresorer

El secretari donà lectura a la proposta socialista de formació de les comissions de govern. S’aprovaren totes amb els vots socialistes i el d’AIPD, el PP es va abstindre. Entre les propostes de càrrecs que presentava la nova corporació estava la de tresorer de l’ajuntament. Els socialistes presentaren Jordi Bravo  al càrrec. El PP i AIPD votaren en contra d’este nomenament, la qual cosa va deixar el semblant dels socialistes un tant desencaixat. La proposta socialista no quedava aprovada. Més tard l’alcalde recordaria als regidors del PP i AIPD que esta negativa faria que els empleats de l’ajuntament, de moment, no pogueren cobrar la nòmina. Un toc d’atenció d’AIPD als socialistes?

A la proposta de formar part del Consell Agrari, el PP primer va votar en contra perquè no hi havia cap representant del seu partit, en oferir-li’n un va votar a favor. Joan Bataller, regidor d’AIPD, no va voler formar part del Consell Agrari.

Sou de l’alcalde i regidors

Un altre punt del dia va ser la remuneració de l’alcalde i la dels regidors. La proposta socialista fou que l’alcalde cobraria 1.350 euros nets i tindria una jornada setmanal no inferior a 20 hores, és a dir, l’alcalde Vicent Gomar no tindria dedicació exclusiva com tenia l’anterior alcalde Natalio Navarro del PP. Els regidors cobrarien per la seua feina en l’ajuntament 7 euros l’hora, 1,30 euros menys per hora que els regidors de la corporació anterior. Els regidors del PP votaren en contra d’esta proposta i el regidor d’AIPD es va abstindre. Va ser el vot de l’alcalde (vot que decidix en cas d’empat) el que va decidir que s’aprovaren les noves remuneracions.

Situació econòmica de l’ajuntament

A requeriment de l’alcalde, el secretari va llegir quina era la situació econòmica de l’ajuntament fins a eixos moments. A continuació, el mateix alcalde, Vicent Gomar després de dir que s’estaven revisant tots els gastos, des dels folis fins al telèfon , va explicar punt per punt les diferents partides d’endeutament municipal. En resumen: entre deutes als bancs, préstecs, factures pendents de pagament…etc, el deute municipal ascendeix a més de 5 milions d’euros. Però la partida que sobreïx i crida l’atenció és que hi ha un muntó de factures en l’ajuntament, pendents de pagament, l’import de les quals ascendix a 1.010.000 euros que no estan presupostades ni figuren en la comptabilitat municipal.

Auditoria

Un altre assumpte a tractar va ser el de l’auditoria. Els socialistes van proposar contractar una auditoria privada si l’auditoria que havien demanat a la Sindicatura de Comptes s’allargava. AIPD va votar a favor i el PP en contra. El portaveu del PP l’exalcalde Natalio Navarro va dir que votaven en contra de l’auditoria perquè per a ells els comptes estaven clars ja que en el seu temps el secretari donava fe d’ells. Va afegir que si tenien alguna cosa en contra podien anar a la fiscalia. Joan Bataller, regidor d’AIPD li va contestar que per a anar a la fiscalia primer havien de tindre les coses molt clares, per això era necessària una auditoria ja que en suposicions no es podia acudir a la Fiscalia.

Explicacions del portaveu popular

El portaveu del PP i anterior alcalde, Natalio Navarro, va intentar justificar el deute que deixava i va dir que no era tant si tenien en compte que el patrimoni de l’ajuntament havia augmentat molt en els anys de govern del PP: un Centre Social valorat en més de tres milions d’euros, el pati de les escoles velles, l’hotel rural… Una part del públic assistent, en escoltar estes explicacions va esbroncar amb crits de protesta i disconformitat cosa que va fer callar el regidor popular. (Des de l’alcaldia no s’havia d’haver permés la protesta del públic).

Explicacions del portaveu d’AIPD

El portaveu d’AIPD, Joan Bataller, va donar raons del perquè de les seues votacions. En primer lloc va dir que si no se l’informava bé de tots els assumptes municipals no podria votar a favor de les propostes de l’equip de govern. A continuació va donar resposta a les crítiques rebudes per la no assistència a les processons. Va manifestar que ell no era un hìpòcrita i que si no va assistir va ser per motius personals. Que ell tenia per norma anar a les processons del Crist i sant Blai, a les altres aniria si ho estimava convenient.